10.3. Cartoon (Karikatúra)

10.3.1. Prehľad

Obrázok 17.170. Príklad na filter Cartoon (Karikatúra)

Príklad na filter Cartoon (Karikatúra)

Pôvodný obrázok

Príklad na filter Cartoon (Karikatúra)

Aplikovaný filter Cartoon (Karikatúra)


Filter Cartoon (Karikatúra) aktívnu vrstvu alebo výber upraví tak, že vyzerá ako obrázok z komiksu. Výsledok je podobný čiernej perokresbe po následnom vyfarbení. Oblasti, ktoré už sú viditeľne tmavšie ako okolie, sa ešte viac vytmavia.

10.3.2. Aktivácia filtra

Tento filter môžete aktivovať z hlavnej ponuky výberom položiek Filters (Filtre)Artistic (Umelecké)Cartoon (Karikatúra).

10.3.3. Voľby

Obrázok 17.171. Voľby filtra Cartoon (Karikatúra)

Voľby filtra Cartoon (Karikatúra)

Mask radius (Maska polomeru)

Týmto parametrom nastavíte veľkosť oblasti, na ktorej bude filter aktívny. Výsledkom vysokých hodnôt budú veľmi široké čierne oblasti a menej detailov vo výslednom obrázku. Výsledkom malých hodnôt budú tenké ťahy pera. Zachovaných bude viac detailov.

Percent black (Percento čiernej)

Tento parameter kontroluje množstvo čiernej, ktorá bude pridaná do obrázka. Nízkymi hodnotami vytvoríte jemnejšie prechody z farebných do čiernych oblastí a tmavé línie tenšie a menej viditeľné. Vyššie hodnoty znamenajú hrubšie, tmavšie a ostrejšie línie. Maximálnymi hodnotami línie zlejete. Obyčajne najlepšie, prirodzene vyzerajúce výsledky dosiahnete nastavením stredných hodnôt.