4.2. Blinds (Pruhy)

4.2.1. Prehľad

Obrázok 17.35. Príklad na filter Blinds (Pruhy)

Príklad na filter Blinds (Pruhy)

Pôvodný obrázok

Príklad na filter Blinds (Pruhy)

Aplikovaný filter Blinds (Pruhy)


Filter vytvára efekt vodorovných alebo zvislých pruhov. Rozostup medzi pruhmi môžete nastaviť, ale celý obrázok pruhov zdvihnúť nemôžete.

4.2.2. Aktivácia filtra

Tento filter môžete aktivovať z hlavnej ponuky výberom položiek Filters (Filtre)Distort (Skreslenie)Blinds (Pruhy).

4.2.3. Voľby

Obrázok 17.36. Voľby filtra Blinds (Pruhy)

Voľby filtra Blinds (Pruhy)

Preview (Náhľad)

Všetky zmeny nastavenia sa objavia v okne Náhľad (Preview) bez toho, aby to nejakým spôsobom ovplyvnilo obrázok, kým nekliknete na tlačidlo OK.

Orientation (Orientácia)

Voľba, ktorou určujete, či pruhy budú prebiehať vo vodorovnom alebo zvislom smere.

Background (Pozadie)

Farba pruhov je závislá od jej nastavenia v Panely s nástrojmi, t. j. od farby pozadia. Ak chcete použiť voľbu Transparent (Priesvitné), váš obrázok musí obsahovať Alfa kanál.

Displacement (Vytláčanie)

Posuvník a vstupné pole umožňuje nastaviť šírku pruhov, čím získate dojem, že sú pri sebe bližšie, alebo od seba ďalej, ak ich zúžite.

Number of segments (Počet segmentov)

Táto voľba predstavuje počet pruhov.