5.10. Apply Lens (Použiť šošovky)

5.10.1. Prehľad

Obrázok 17.122. Rovnaký obrázok pred a po aplikácii filtra.

Rovnaký obrázok pred a po aplikácii filtra.

Pôvodný obrázok

Rovnaký obrázok pred a po aplikácii filtra.

Aplikovaný filter Apply lens (Použiť šošovky)


Aplikáciou filtra sa časť aktívnej vrstvy zmení - akoby ste sa na ňu pozerali cez šošovku.

5.10.2. Aktivácia filtra

Filter môžete aktivovať z hlavnej ponuky výberom položiek Filters (Filtre)Light and Shadow (Svetlo a tieň)Apply Lens (Použiť šošovky)

5.10.3. Voľby

Obrázok 17.123. Voľby filtra Apply Lens (Použiť šošovky)

Voľby filtra Apply Lens (Použiť šošovky)

Preview (Náhľad)

Ak je začiarkavacie políčko pre náhľad označené, výsledok nastavených parametrov vidíte zobrazený v náhľade v reálnom čase. Posuvníkmi sa môžete v náhľade presúvať.

Keep original surroundings (Ponechať pôvodné okolie)

Šošovka sa použije na aktívnu vrstvu.

Set surroundings to background color (Nastaviť okolie na farbu pozadia)

Časť aktívnej vrstvy mimo šošovky získa farbu pozadia nastavenej v Panely s nástrojmi.

Make surroundings transparent (Vytvoriť priesvitné okolie)

Časť aktívnej vrstvy mimo šošovky bude priesvitná. Túto voľbu môžete použiť len ak aktívna vrstva obsahuje alfa kanál.

Lens refraction index (Index refrakcie šošovky)

Šošovka bude viac alebo menej konvergentná (1-100).