8.21. Alien Map (Mimozemské mapovanie)

8.21.1. Prehľad

Obrázok 16.163. Príklad na filter Alien Map (Mimozemské mapovanie)

Príklad na filter Alien Map (Mimozemské mapovanie)

Pôvodný obrázok

Príklad na filter Alien Map (Mimozemské mapovanie)

Aplikovaný filter


Tento filter produkuje aplikáciou trigonometrických funkcií značne pozmenené farby. Alien Map (Mimozemské mapovanie) môžete použiť na obrázkoch v modeloch farieb RGB a HSV.

8.21.2. Aktivácia filtra

Filter môžete aktivovať z hlavnej ponuky výberom položiek Colors (Farby)Map (Mapa)Alien Map (Mimozemské mapovanie).

8.21.3. Voľby

Obrázok 16.164. Voľby pre filter Alien Map (Mimozemské mapovanie)

Voľby pre filter Alien Map (Mimozemské mapovanie)

Náhľad

V tomto interaktívnom náhľade zobrazíte výsledok po použití filtra.

Mode (Režim)

Voľby RGB Color Channel (RGB farebný model) a HSV Color Channel (HSV farebný model) umožňuje vybrať farebný priestor, ktorý chcete použiť.

Začiarkavacie okienka Modify (Upraviť)... Channel (Kanál) umožňuje vybrať RGB/HSV kanál, na ktorom chcete pracovať.

Posuvníky

Pre každý kanál môžete nastaviť Frekvenciu (Frequency) (0-5) a Posun (Phaseshift) (0-360)funkcií sínus a kosínus. Použiť môžete posuvníky alebo vstupné polia a ich šípky.

Hodnoty Frekvencie okolo 0,3 po 0,7 vytvárajú krivku podobnú lineárnej funkcii (pôvodný obrázok), len tmavšiu alebo s vyšším kontrastom. Ak hodnotu frekvencie zvyšujete, zvyšujete aj rozdielnosť transformácie pixlov. Takto váš obrázok získava stále väčší mimozemský výzor.

Phase (Posun) ovplyvňuje hodnotu transformácie. Hodnoty 0 a 360 stupňov sa rovnajú funkcii sínus; hodnota 90 stupňov sa rovná funkcii kosínus. 180 stupňov prevráti funkciu sínus a 270 stupňov prevráti funkciu kosínus.