Názov

Layer (Vrstva) — Klávesové skratky pre položku Layer (Vrstva)

Vrstvy (Layers)

PgUp, Ctrl + Tab

Vybrať predchádzajúcu vrstvu

PgDn, Shift + Ctrl + Tab

Vybrať nasledujúcu vrstvu

Home

Vybrať najvyššiu vrstvu

End

Vybrať najnižšiu vrstvu

Ctrl + M

Zlúčiť viditeľné vrstvy

Ctrl + H

Ukotviť vrstvu