Kapitola 1. Úvod

1. Víta vás GIMP

GIMP je multiplatformový nástroj na úpravu fotografií a rastrovej grafiky. Názov GIMP je skratkou pre GNU Image Manipulation Program (GNU program na úpravu obrázkov). GIMP je vhodný na rôzne úpravy obrázkov, vrátane retušu fotografií, kompozície a tvorby obrázkov.

GIMP má široké spektrum využitia. Môžete ho použiť ako jednoduchý program na kreslenie obrázkov, ako profesionálny program na retušovanie fotografií, ako online nástroj pre dávkové spracovanie obrázkov, ako generátor produkcie obrázkov vo veľkom množstve, ako konvertor obrázkových súborových formátov atď.

GIMP je ľahko rozšíriteľný. Je navrhnutý tak, aby mohol byť pomocou zásuvných modulov a skriptov ľahko doplňovaný novými funkciami. Pokročilé skriptovacie rozhranie umožňuje aizovať všetko od najjednoduchších až po tie najzložitejšie úlohy.

Jednou z predností GIMPu je jeho voľná dostupnosť pre rôzne platformy a operačné systémy. Väčšina distribúcií GNU/Linux obsahuje GIMP ako štandardnú súčasť systému. GIMP je k dispozícii aj pre iné systémy, ako napríklad Microsoft Windows™ alebo Apple Mac OS X™ (Darwin). GIMP je slobodná aplikácia krytá Všeobecnou verejnou licenciou (General Public License) [GPL]. Licencia GPL používateľom zabezpečuje slobodný prístup ku zdrojovým kódom aplikácie a tieto kódy meniť.

1.1. Autori

Prvú verziu GIMPu vytvorili Peter Mattis a Spencer Kimball. Od tej doby sa do vývoja zapojilo mnoho vývojárov a tisícky ďalších sa podieľajú na jeho podpore a testovaní. V súčasnosti je vývoj GIMPu vedený Svenom Neumannom a Mitchom Nattererom a ďalšími členmi GIMP týmu.

1.2. Systém nápovede v GIMPe

Dokumentačný tým GIMPu a ďalší používatelia poskytli všetky informácie nevyhnutné na pochopenie GIMP a práce s ním. Používateľská príručka je dôležitou súčasťou tejto nápovede. Jej aktuálna verzia je prístupná na webovej stránke dokumentačného týmu [GIMP-DOCS] vo formáte HTML. HTML verzia je tiež prístupná počas behu GIMPu ako kontextový pomocník (ak je nainštalovaný). Zobrazíte ho stlačením klávesu F1. Ak kurzor myši podržíte nad určitou položkou ponuky, k tejto položke získate nápoveď stlačením klávesu F1. Ak sa chcete vydať na cestu po zákutiach GIMPu, prečítajte si túto príručku.

1.3. Funkcie a vlastnosti

Nasledujúci zoznam prináša krátky prehľad niektorých funkcií a vlastností, ktoré GIMP ponúka:

 • Kompletná sada nástrojov na kreslenie a maľovanie obsahuje štetce, ceruzku, rozprašovač, klonovaciu pečiatku a ďalšie.

 • Správa pamäti je založená na dlaždicovitosti. Z toho dôvodu je veľkosť obrázka limitovaná len dostupným diskovým priestorom.

 • Subpixelové vzorkovanie pre všetky nástroje kreslenia slúžia na vysokokvalitné vyhladzovanie obrázkov.

 • Plná podpora alfa kanálov pre prácu s priesvitnosťou.

 • Vrstvy a kanále.

 • Procedurálna databáza pre volanie interných funkcií GIMPu z externých programov, ako napr. Script-Fu

 • Možnosť pokročilého skriptovania.

 • Mnohonásobná funkcia späť/znovu (obmedzená len dostupným diskovým priestorom).

 • Nástroje transformovania, vrátane rotácie, zmeny veľkosti, naklonenia a preklopenia.

 • Podpora širokej ponuky súborových formátov, vrátane GIF, JPEG, PNG, XPM, TIFF, TGA, MPEG, PS, PDF, PCX, BMP a mnohých ďalších.

 • Nástroje výberu, vrátane obdĺžnikového, eliptického, voľného, približného výberu, ciest a inteligentných nožníc.

 • Systém zásuvných modulov umožňujúci jednoduché doplnenie podpory nových súborových formátov a nové grafické filtre.