2.2. Inštalácia skriptov Script-Fu

Dobrá vec na Script-Fu je, že skripty si môžete vymieňať s priateľmi, ktorý používajú GIMP. Mnohé skripty sú už štandardne dodávané spolu s GIMPom. Veľké množstvo skriptov je však voľne dostupných na internete a môžete si ich stiahnuť.

  1. Ak ste si stiahli nejaký skript, skopírujte alebo presuňte ho do svojho adresára, kde sú uložené skripty. Adresár nastavíte alebo nájdete výberom položiek z menu Preferences (Nastavenia): Folders (Priečinky)Scripts (Zásuvné moduly).

  2. Skripty aktualizujete výberom položiek z hlavnej ponuky Filters (Filtre)Script-FuRefresh Scripts (Znovunačítať skripty). Skript sa objaví v niektorej z ponúk. Ak nie, hľadajte v hlavnej ponuke v položke Filters (Filtre). Ak sa skript neobjaví vôbec, pravdepodobne je poškodený (napr. obsahuje syntaktické chyby).