5.13. Show Sample Points (Zobraziť vzorkovacie body)

Týmto príkazom prepínate zobrazenie vzorkovacích bodov v obrázku. Vzorkovacie body sa používajú na zobrazenie informácií o farbe max. štyroch pixlov v dialógu vzorkovacích bodov.

5.13.1. Aktivácia príkazu

  • Tento príkaz môžete aktivovať z hlavnej ponuky výberom položiek View (Zobrazenie)Show Sample Points (Zobraziť vzorkovacie body).