5.11. Show Guides (Zobraziť vodítka)

Príkazom Show Guides (Zobraziť vodítka) prepínate zobrazenie Guides (Vodítka) v okne obrázka.

Štandardné správanie sa vodítok môžete nastaviť v dialógu Image Window Appearance (Vzhľad okna obrázka).

5.11.1. Activating the Command

  • Tento príkaz môžete aktivovať z hlavnej ponuky výberom položiek View (Zobrazenie)Show Guides (Zobraziť vodítka),

  • alebo pomocou klávesovej skratky Shift+Ctrl+T.