9. Zmena veľkosti štetca

Všetky štetce v GIMPe od verzie 2.4. majú variabilnú veľkosť.

9.1. Ako zmeniť šírku stopy štetca

Šírku štetca môžete zmeniť tromi spôsobmi:

 1. Môžete použiť posuvník zmeny veľkosti nástroja, ktorý chcete použiť na kreslenie. Všetky nástroje na maľovanie, t. j. Ceruzka (Pencil), Štetec (Paintbrush), Guma (Eraser), Rozprašovač (Airbrush), Klonovacia pečiatka (Clone), Nástroj liečenie (Heal), Perspektívne klonovanie (Perspective Clone), Rozostrenie/Doostrenie (Blur/Sharpen) a Zosvetlenie/Stmavenie (Dodge/Burn), majú posuvník, ktorým je možné nastaviť šírku stopy.

  Obrázok 7.20.  Posuvník zmeny šírky stopy

  Posuvník zmeny šírky stopy

 2. Kolieskom myši:

  1. V hlavnom okne GIMPu kliknite na položky Edit (Upraviť)Preferences (Nastavenia).

  2. V novom otvorenom okne, v ľavom stĺpci, zvoľte Input Devices (Vstupné zariadenia)Input Controllers (Vstupné regulátory).

  3. Kliknutím na položku Vstupné regulátory sa otvorí dialógové okno Additional Input Controllers (Ďalšie vstupné regulátory), ktoré obsahuje dva stĺpce: Available Controllers (Použiteľné regulátory) a Active Controllers (Používané regulátory).

   V stĺpci Active Controllers dvojitým kliknutím stlačte tlačidlo Main Mouse Wheel.

  4. Otvorí sa nové dialógové okno: Configure Input Controller (Nastaviť vstupné regulátory).

   V jeho ľavom stĺpci Event (Udalosť) kliknite na položku Scroll Up. Týmto sa zvýrazní.

  5. Kliknite na tlačidlo Edit (Upraviť) (Stredné tlačidlo pod oknom zoznamu).

  6. Otvorí sa okno Select Controller Event Action (Zvoľte akciu pre udalosti regulátoru).

   Kliknutím na malý trojuholník v ľavo rozbaľte položku Tools (Nástroje).

  7. V ľavom stĺpci Action (Akcia) kliknutím na položku Increase Brush Scale (Zväčšiť veľkosť štetca) ju zvýrazníte. Potom kliknite na tlačidlo OK.

  8. Teraz je pred položkou Scroll Up zobrazená poznámka tools-paint-brush-scale-increase.

  9. Zatvorte okno.

  10. Podobným spôsobom naprogramujte položku Scroll Down s položkou Decrease Brush Scale (Zmenšiť veľkosť štetca).

  11. Nezabudnite stlačiť tlačidlo OK v hlavnom okne výberu Preferences (Nastavenia).

  Po tomto trochu zdĺhavom vysvetlení môžete koliesko myši používať na zmenu veľkosti stopy štetca. Príklad: zvoľte nástroj Ceruzka so stopou štetca Circle. Kurzor umiestnite do okna obrázka, použite koliesko myši v oboch smeroch. Mali by ste vidieť ako sa Krúžok (Circle) zväčšuje a zmenšuje.

 3. Môžete naprogramovať klávesy šípiek Hore (Up) a Dolu (Down).

  Postup je podobný ako ten, ktorý bol použitý pri programovaní kolieska myši. Len s dvoma rozdielmi:

  • V stĺpci Active Controllers dvojitým kliknutím aktivujte položku Main Keyboard (Hlavná klávesnica).

  • V stĺpci Event (Udalosť) kliknite na položku Cursor Up pre prvý kláves a Cursor Down pre druhý kláves.

  • Stlačením šípkových kláves (Hore a Dolu) by sa mal dostaviť rovnaký výsledok ako ste získali pri použití kolieska myši.