3.8. Prehliadač obrázkov

Linux podporuje správu obrázkov aplikáciou gThumb. Okrem toho, že sa jedná o výborný prehliadač obrázkov, má aj ďalšiu vlastnosť. Požadovaný obrázok je možné otvoriť priamo v GIMPe kliknutím pravým tlačidlom myši na obrázok a výberom položiek z ponuky Open with (Otvoriť s) a GIMP. Obrázok môžete otvoriť aj pretiahnutím obrázka z prehliadača gThumb a uvoľnením nad Panelom s nástrojmi GIMPu. Viac informácií nájdete na domovskej stránke prehliadača gThumb [GTHUMB]. Podobné aplikácie sú : GQview [GQVIEW], a XnView [XNVIEW].