3. Generovanie mriežky (Rendering a Grid)

Dá sa vytvoriť mriežka, ktorá by bola súčasťou obrázka? Pomocou klasickej mriežky obrázka sa to nedá urobiť. Mriežka slúži iba ako pomôcka a je viditeľná iba na monitore. Na vytvorenie mriežky, ktorá bude súčasť obrázka však môžete použiť zásuvný modul Grid (Mriežka). Takto vytvorená mriežka je veľmi podobná klasickej mriežke obrázka. (Zásuvný modul navyše disponuje širšími možnosťami.)

Viď. Mriežky a vodítka (Grid and Guides).