3.2.  Pridanie písma

Ak chcete získať najaktuálnejšie informácie týkajúce sa písma v GIMPe, pozrite si stránku Fonts in GIMP 2.0, [GIMP-FONTS]. Nájdete ju na webových stránkach GIMPu. V tejto časti nájdete len zbežný prehľad.

Na generovanie písma používa GIMP modul FreeType 2 font engine a na jeho správu systém nazývaný Fontconfig. GIMP dovoľuje používať ľubovoľné písmo, ktoré sa nachádza na Fontconfig-ovej vyhľadávacej ceste. Program vám umožňuje používať aj akýkoľvek iný typ písma, ktorý sa nachádza na vyhľadávacej ceste pre písma. Túto cestu môžete nastaviť v položkách Font Folders (Priečinok Písma) v dialógovom okne Preferences (Nastavenia). Existujú dve, prednastavené cesty, kde GIMP vyhľadáva písma. Prvá cesta zahŕňa systémový priečinok písem (ktorý nesmiete meniť ani keď je prázdny) a priečinok fonts vo vnútri vášho osobného adresára. Ak chcete, môžete do vyhľadávacej cesty pridať ďalšie priečinky.

FreeType 2 je výkonný a flexibilný systém. Na základe prednastavení podporuje nasledujúce typy písma:

 • TrueType (a odvodeniny)

 • Type 1

 • CID-keyed Type 1

 • CFF

 • OpenType (typy TrueType a CFF varianty)

 • SFNT-based bitmapové písmo

 • X11 PCF

 • Windows FNT

 • BDF písmo (vrátane typov anti-aliased)

 • PFR

 • Type42 (obmedzená podpora)

Podporu ostatných typov písma zabezpečíte pridaním modulov. Viď. FREETYPE 2 [FREETYPE].

<b0>Linux. </b0> Na Linuxue, ak je utilita Fontconfig nastavená tak, ako je zvykom. Jediné, čo musíte urobiť je, uložiť nový typ písma do adresára ~/.fonts. Nový typ písma tak bude prístupný nielen pre GIMP, ale aj pre ostatné programy využívajúce Fontconfig. Ak existuje dôvod, pre ktorý chcete aby bol nový typ písma použiteľný len pre GIMP, písmo uložte do podadresára fonts vo vašom osobnom adresári GIMPu. Môžete využiť aj iné alternatívne adresáre vo vyhľadávacej ceste GIMPu. Ak si vyberiete ľubovoľnú z popísaných možností, nový typ písma sa zobrazí až po novom štarte GIMPu. Ak chcete, aby sa nové písmo objavilo v GIMPe bez nutnosti reštartu, kliknite na tlačidlo Refresh (Obnoviť)> nachádzajúce sa v dialógovom okne Fonts (Písma).

<b0>Windows. </b0> Najjednoduchší spôsob, ako pridať nový typ písma do Windows je načítať ho do adresára Fonts (Písma). Ak ste nič nemenili, tento adresár sa nachádza na ceste: C:\windows\fonts alebo C:\winnt\fonts. Dvojitým kliknutím na súbor s novým typom písma sa písmo niekedy samo nainštaluje a zobrazí. Niekedy sa však iba zobrazí. Táto metóda písmo sprístupní nielen pre GIMP, ale aj pre ostatné aplikácie bežiace pod Windows.

Mac OS X.  Na výber máte niekoľko možností ako do vášho systému nainštalovať nové písmo. Písmo môžete spôsobom ťahať a pustiť do priečinka Fonts nachádzajúce sa v priečinku Libraries v priečinku Home Folder. Alebo môžete použiť Font Book dvojitým kliknutím na symbol súboru písma vo Finder-i. Môžete vidieť ako písmo vyzerá a kliknúť naň. Tým ho nainštalujete do systému. Táto metóda umožní, aby ste písmo mohli používať nielen pre GIMP ale aj pre iné aplikácie. Ak chcete, aby všetci používatelia toto písmo mohli používať, spôsobom ťahať a pustiť ho preneste do priečinka Fonts nachádzajúci sa v priečinku Libraries na Mac OS X™ Disk-u, alebo do priečinka Computer v stĺpci Collection položky Font Book.

Na inštaláciu písma Type 1 potrebujete dva súbory: .pfb a .pfm. Súbor obsahujúci ikonu pretiahnite do priečinka, kde sa písmo nachádza. Ten druhý súbor nemusí byť zákonite umiestnený v tom istom priečinku. Obsahuje totiž svoj vlastný vyhľadávací algoritmus. Takže nič sa nestane, ak ho umiestnite inde.

GIMP je v podstate schopný použiť akékoľvek True Type písmo, ktoré beží aj pod Windows. Avšak písmo, ktoré vo Windows nie je natívne podporované, musíte uložiť do vášho osobného priečinka fonts (písma) v GIMPe, alebo na alternatívnej vyhľadávacej ceste. Podpora sa pri jednotlivých verziách Windows líši. GIMP podporuje prinajmenšom True Type, Windows FON a Windows FNT. Windows 2000 a neskoršie verzie podporujú Type 1 a OpenType. Windows ME podporujú OpenType a možno Type 1 (avšak najrozšírenejší Windowsácky inštalátor GIMPu oficiálne nepodporuje Windows ME, hoci s ním môže pracovať).

[Note] Poznámka

GIMP používa Fontconfig na správu písma pod operačnými systémami Windows aj Linux. Fontconfig podľa štandardného nastavenia používa priečinok, kde Windows skladuje písma. Preto to funguje pod rôznymi operačnými systémami, t. j. rôzne systémy používajú tie isté typy písma, ktoré používa samotný Windows. Ak je pre akýkoľvek dôvod Fontconfig na vašom systéme nastavený odlišne, budete musieť nájsť priečinok, kde GIMP písmo nájde. V každom prípade by mal priečinok fonts vo vašom osobnom nastavení GIMPu fungovať.