3.4. Použitie externých programov

GIMP používa na čítanie a zapisovanie do všetkých súborových formátov okrem svojho natívneho formátu XCF aj zásuvné moduly. Zásuvné moduly môžu používať externé knižnice alebo programy. Napríklad, GIMP priamo nepodporuje PostScript. Na čítanie (alebo zapisovanie do) PostScript súborov (súborové prípony .ps alebo .eps) GIMP vyžaduje prítomnosť výkonného slobodného softvéru nazývaného Ghostscript.

Inštalácia Ghostscriptu

Linuxové distribúcie už takmer vždy obsahujú Ghostscript nainštalovaný (nie vždy však jeho poslednú verziu). Pre iné operačné systémy ho pravdepodobne budete musieť nainštalovať sami. Tu je návod na inštaláciu Ghostscriptu pre operačný systém Windows:

  • Otvorte webovú stránku projektu Ghostscript nachádzajúceho sa na webovej stránke Sourceforge [GHOSTSCRIPT].

  • Hľadajte inštalačné balíky gnu-gs alebo ghostscript (len pre nekomerčné použitie) a otvorte sekciu, kde sa balíky dajú stiahnuť.

  • Stiahnite niektorý z inštalačných súborov pre Windows, napr. gs650w32.exe alebo gs700w32.exe.

  • Súbory spustite a postupujte podľa pokynov.

  • Cestu pre binárny súbor gswin32c zadajte do GS_PROG kompletne (t. j. C:\gs\gsX.YY\bin\gswin32c.exe).

Od tejto chvíle by mala byť vaša inštalácia GIMPu schopná otvárať aj PostScript súbory. Ešte jedna poznámka. Adresáre Ghostscriptu nesmiete po inštalácii presúvať. Pri inštalácií sa vytvárajú registre, ktoré umožňujú Ghostscriptu nájsť príslušné knižnice. (Tieto návody boli uverejnené s láskavým súhlasom http://www.kirchgessner.net.)