5. Ako nakresliť rovné čiary

Nasledujúci tutoriál je založený na texte a obrázkoch chránených zákonom o autorských právach. Copyright © 2002 Seth Burgess. Originál tutoriálu je možné nájsť na internete [TUT01].

Obrázok 3.46. Príklad rovných čiar

Príklad rovných čiar

V nasledujúcom tutoriály je popísaný spôsob, ako v GIMPe nakresliť rovné čiary. Výhoda práce s počítačom spočíva v tom, že jeho možnosti sa dajú využiť pri prácach, ktorých výsledok by mal vyzerať vkusne a upravene. Nepresnosti práce s myšou alebo tabletom sa dajú upraviť tak, aby čiary vyzerali rovno. Tutoriál nie je zameraný na kreslenie rovných čiar na zložitom príklade, ale ukazuje, ako sa dá rýchlo a ľahko nakresliť rovná čiara.

 1. Príprava

  Obrázok 3.47. Kláves Shift

  Kláves Shift
  Kláves Shift

  Vynález písacieho stroja priniesol kláves Shift. Na klávesnici sa obyčajne nachádzajú dva takéto klávesy. Vyzerajú podobne ako tie, ktoré sú na obrázku vyššie. Klávesy sú umiestnené na ľavej a pravej strane klávesnice. Myš bola objavená Douglasom C. Engelbartom v roku 1970. Postupne sa vyvinuli do rôzných podôb, ale vždy majú aspoň jedno tlačidlo.

 2. Vytvorenie čistej plochy

  Obrázok 3.48. Nový obrázok

  Nový obrázok

  Po prvé, vytvorte nový obrázok. Na veľkosti nezáleží. Nový obrázok vytvoríte výberom položiek File (Súbor)New (Nový).

 3. Výber nástroja.

  Obrázok 3.49. Nástroje kreslenia v Panely s nástrojmi

  Nástroje kreslenia v Panely s nástrojmi

  Každý nástroj vyznačený červenou farbou na hornom obrázku je použiteľný na kresbu čiar.

 4. Tvorba počiatočného bodu

  Obrázok 3.50. Počiatočný bod

  Počiatočný bod

  Kliknite na ikonu štetca v Panely s nástrojmi. Kliknite do čistého obrázku na miesto, kde chcete začať alebo ukončiť kreslenie čiary. Na obrazovke sa objaví bodka. Veľkosť bodky závisí od aktuálneho nastavenia veľkosti stopy, ktorú je možné zmeniť v dialógovom okne „Brush“ (viď. Časť 3.2, „Dialógové okno Stopy“). Teraz môžeme začať kresliť čiaru. Stlačte a podržte kláves Shift.

 5. Kreslenie čiary

  Obrázok 3.51. Kreslenie čiary

  Kreslenie čiary

  Po tom, ako ste vytvorili začiatočný bod čiary a stlačili kláves Shift, zobrazíte rovnú čiaru, ktorá kopíruje pohyb kurzora. Stlačte prvé tlačidlo myši (obyčajne ľavé) a potiahnite. Počas stlačenia tlačidla myši, kláves Shift držte zatlačený.

 6. Finále

  Obrázok 3.52. Výsledný obrázok

  Výsledný obrázok

  Opísali sme výkonnú vlastnosť GIMPu. Rovné čiary môžete nakresliť s ľubovoľným nástrojom použiteľným na kreslenie. Na konci tejto čiary môžete dokonca kresliť ďaľšie čiary. Posledným krokom je uvoľnenie klávesu Shift. Nakreslili sme rovnú čiaru. Pár ďalších príkladov je uvedených ďalej. Šťastné GIMPovanie!