5.2. Príklady

Obrázok 3.53. Príklady I

Príklady I

Začiarknite políčko „Use color from gradient“ (Použiť farbu z prechodu).

Príklady I

Zvoľte nástroj „Clone tool“ (Klonovacia pečiatka) a vyberte vzor Maple Leaves.


Obrázok 3.54. Príklady II

Príklady II

Mriežku vytvoríte výberom položiek Filters (Filtre)Render (Generovať)Pattern (Vzor)Grid (Mriežka). Na nakreslenie čiary použite trochu väčšiu stopu a nástroj „Smudge“ (Rozmazanie).

Príklady II

Zaujímavé plazmové oblaky vytvoríte výberom položiek Filters (Filtre)Render (Generovanie)Clouds (Oblaky)Plasma (Plazma). Čiaru nakreslite použitím nástroja Eraser (Guma) s obdĺžnikovou stopou.


Obrázok 3.55. Príklad III

Príklad III

Obdĺžnik nakreslíte nástrojom Rectangle select tool (Obdĺžnikový výber) a jeho vyplnením svetlo modrou farbou. Vyberte nástroj Dodge/Burn (Zosvetlenie alebo stmavnutie). Nastavte typ na Dodge a primerane veľkou stopou nakreslite čiary okolo vrchnej a ľavej strany obdĺžnika. Nastavte typ na Burn a nakreslite čiary okolo pravej a spodnej strany obdĺžnika.