4.2. Zmena veľkosti obrázka podľa obrazovky

Máte obrázok veľkých rozmerov, možno z digitálneho fotoaparátu. Chcete ho zmenšiť tak, aby sa pekne zobrazil na webovej stránke, blogu alebo ako súčasť emailovej správy.

Obrázok 3.17. Príklad obrázka použitého na zmenšenie

Príklad obrázka použitého na zmenšenie

Prvú vec, ktorú si môžete všimnúť po otvorení obrázka je, že GIMP otvoril obrázok tak, aby bol zobrazený celý. Ak je váš obrázok veľmi veľký, niečo ako obrázok na našom príklade, GIMP prispôsobí jeho veľkosť pomocou funkcie približovania (resp. zoomovania) tak, aby sa pekne zobrazil na obrazovke. Hodnota priblíženia (zoomu) je zobrazená v spodnej časti okna obrázka, v tzv. stavovej oblasti. Toto v žiadnom prípade nezmení aktuálny obrázok.

Ďaľšia vec, na ktorú je dobré sa zamerať v záhlaví obrázka je jeho režim (angl. mode). Ak je režim obrázka nastavený na RGB, ste na dobrej ceste. Ak je táto hodnota Indexed alebo Grayscale, mali by ste si prečítať Časť 4.7, „Zmena režimu“.

Obrázok 3.18. Použitie GIMPu na zmenu veľkosti obrázka

Použitie GIMPu na zmenu veľkosti obrázka

Na otvorenie dialógového okna Zmena veľkosti obrázka kliknite na položky Image (Obrázok)Scale Image (Veľkosť obrázka). Na tento účel môžete použiť dva spôsoby: kliknúť na pravé tlačidlo myši niekde do obrázka, alebo použiť ponuky v hornej časti okna obrázka. Všimnite si, že položka Scale Image (Veľkosť obrázka) obsahuje za sebou tri bodky. Tie signalizujú, že táto položka sa otvorí do dialógového okna.

Obrázok 3.19. Dialógové okno zmeny veľkosti obrázka v pixloch

Dialógové okno zmeny veľkosti obrázka v pixloch

Rozmery obrázka na obrazovke sa udávajú v pixloch. Ako môžete vidieť na obrázku, dialóg je rozdelený do dvoch častí: jedna udáva rozmery width (šírka) a height (výška) a druhá resolution (rozlíšenie). Rozlíšenie sa vzťahuje len na tlač obrázkov. Ak obrázok plánujete zobraziť na obrazovke monitora alebo mobilného zariadenia, hodnota rozlíšenia nemá na obrázok žiadny vplyv. Dôvodom je skutočnosť, že zariadenia majú rozdielnu veľkosť a tým aj počet pixlov. Obrázok by sa mal zobraziť rovnako na monitore jedného zariadenia (napr. smartfóne), ako aj na monitore iného zariadenia (napr. LCD projektore). Hoci obe zobrazovacie zariadenia majú úpne rozdielnu veľkosť. Takže pre potreby zobrazenia obrázka na monitore, parameter rozlíšenia môžete s čistým svedomím ignorovať. Z toho istého dôvodu iné jednotky ako pixly v políčkach pre height/width nepoužívajte.

Ak požadujete určitú šírku obrázka, zadajte ju do okna Width (Šírka). Je to znázornené na obrázku hore. Ak nepotrebujete pracovať s presným číslom, zvoľte inú primeranú šírku. Rozmery zobrazovacích zariadení sa obyčajne pohybujú od 320 pixlov v jednoduchých smartfónoch, 1024 pixlov v netbookoch, 1440 pixlov v širokouhlých PC monitoroch až po 1920 pixlov v HD obrazovkách. Ak chcete obrázok použiť on-line, prijateľný kompromis, čo sa týka šírky, predstavujú hodnoty od 600 po 800 pixlov.

Ak zmeníte jeden rozmer obrázka, GIMP zmení druhý parameter proporcionálne. Viac o tom, ako zmeniť ostatné parametre obrázka sa dočítate v Časti 4.5, „Orezanie obrázka“. Nezabudnite však, že keď zmeníte dva rozmery obrázka ľubovoľne, výsledný obrázok môže byť skosený alebo stlačený.