4.8. Perspektíva (Perspective)

Obrázok 14.119. Nástroj Perspective (Perspektíva)

Nástroj Perspective (Perspektíva)

Nástroj Perspektíva sa používa pri zmene perspektívy aktívnej vrstvy, výberu alebo cesty. Podľa toho, aký typ náhľadu zvolíte, po kliknutí do obrázka okolo výberu (alebo okolo celej vrstvy, ak ste nevytvorili výber) zobrazíte obdĺžnikový rámik alebo mriežku. Rámik bude mať v každom rohu ušká ovládania. Presunom týchto ušiek spôsobom kliknúť a ťahať perspektívu upravíte. V tom istom čase sa zobrazí dialógové okno Informácie o transformácii v ktorom môžete transformáciu odsúhlasiť. V strede rámiku sa nachádza kružnica posunom ktorej presúvate celý rámik.

[Note] Poznámka

Tento nástroj v skutočnosti nie je nástrojom perspektívy, a ako taký nevyužíva pravidlá perspektívy. Lepšie ho vystihuje popis ako nástroja deformácie.

4.8.1. Aktivácia nástroja

Nástroj Perspektíva môžete aktivovať niekoľkými spôsobmi:

  • Z hlavnej ponuky výberom položiek Tools (Nástroje)/ Transform Tools (Transformačné nástroje) Perspective (Perspektíva),

  • z Panelu s nástrojmi kliknutím na symbol: ,

  • alebo stlačením klávesov Shift+P.

4.8.2. Voľby

Obrázok 14.120. Voľby pre nástroj Perspective (Perspektíva)

Voľby pre nástroj Perspective (Perspektíva)

Za normálnych okolností sa voľby zobrazia v okne pripojenom na spodnej strane Panela s nástrojmi hneď, ako príslušný nástroj aktivujete. Ak nie, toto okno zobrazíte prostredníctvom hlavnej ponuky výberom položiek WindowsDockable DialogsTool Options (Nastavenia nástrojov).

Transform (t. j. transformácia); Interpolation (t. j. interpolácia); Direction (t. j. smer); Clipping (t. j. zastrihnutie); Preview (Náhľad)
[Note] Poznámka

Tieto voľby sú popísané v časti Spoločné vlastnosti pre transformačné nástroje.

4.8.3. Informačné dialógové okno pre nástroj Perspektíva

Obrázok 14.121. Dialógové okno pre nástroj Perspektíva (Perspective)

Dialógové okno pre nástroj „Perspective (Perspektíva)“

Matrix (t. j. matrica)

Viac informácií o matriciach môžete získať v Časti 8.2, „Konvolučná matrica (Convolution Matrix)“.