4.18. To Path (Do cesty)

Príkazom To Path (Do cesty) výber konvertujete do cesty. Obrázok sa sám osebe nezmení. Jedinú zmenu môžete vidieť v dialógu Paths (Cesty) kde pribubudne nová cesta. Použitím nástroja Path (Cesty) z Panela s nástrojmi môžete obrys výberu upraviť oveľa presnejšie. Ďalšie informácie týkajúce sa ciest môžete nájsť v časti Dialóg Paths (Cesty).

4.18.1. Aktivácia príkazu