4.17. Save to Channel (Uložiť do kanála)

Príkazom Save to Channel (Uložiť do kanála) výber uložíte ako kanál. Kanál môžete potom použiť ako výberovú masku kanála. Viac informácií nájdete v dialógu Channel (Kanál).

Jednoduchý príklad použitia tohto príkazu nájdete v úvode Časti 16, „Alpha to Logo“. Príklad názorne ukazuje ako skonvertujete výber do alfa kanála. Naň môžete použiť filter Alpha to logo (Alfa do loga).

2.17.1. Aktivácia príkazu

  • Tento príkaz môžete aktivovať z hlavnej ponuky výberom položiek Select (Výber)Save to Channel (Uložiť do kanála).

  • Príkaz môžete aktivovať aj z Editora výberu (Selection Editor).