4.11. Shrink (Zmrštenie)

Príkazom Shrink (Zmrštenie) zmenšíte veľkosť danej oblasti presunutím každého bodu okraja výberu o určitú vzdialenosť smerom k stredu výberu. Vyhladzovanie ostáva zachované ale jeho tvar sa môže na rohoch a bodoch ostrej krivky zmeniť.

4.11.1. Aktivácia príkazu

  • Tento príkaz môžete aktivovať z hlavnej ponuky výberom položiek Select (Výber)Shrink (Zmrštenie)..

4.11.2. Popis dialógu Shrink (Zmenšiť výber)

Obrázok 16.32. Dialóg Shrink Selection (Zmenšiť výber)

Dialóg Shrink Selection (Zmenšiť výber)

Shrink selection by (Zmenšiť výber o)

Do textového poľa zadajte hodnotu o ktorú sa výber zmenší. Pixly predstavujú prednastavené jednotky. Z rozbaľovacieho zoznamu môžete zvoliť aj iné jednotky.

Shrink from image border (t. j. Zmenšiť od hranice obrázku)

Táto voľba je zaujímavá iba v prípade, že výber beží pozdĺž hraníc obrázka. Ak je to tento prípad, a voľba je označená, potom sa výber zmenší smerom od hraníc obrázka. Ak táto voľba označená nie je, výber bude expandovať k hraniciam obrázka.