4.10. Sharpen (Doostriť)

Príkazom Sharpen (Doostriť) znížite rozostrenie na okrajoch výberu. Tento príkaz funguje v opozícii k príkazu Feather Selection (Zaoblenie výberu). Nová hranica výberu nasleduje bodkovanú líniu starého výberu. Vyhladzovanie (Anti-aliasing) je zrušené.

[Note] Poznámka

Nezamieňajte si tento príkaz s filtrom Sharpen (Doostriť).

4.10.1. Aktivácia príkazu

  • Tento príkaz môžete aktivovať z hlavnej ponuky výberom položiek Select (Výber)Sharpen (Zaostrenie).