4.3. None (Nič)

Príkazom None (Nič) zrušíte všetky výbery v obrázku. Ak sa v obrázku výber nenachádza, príkaz nevykoná nič. Plávajúce výbery nie sú príkazom ovplyvnené.

4.3.1. Aktivácia príkazu

  • Tento príkaz môžete aktivovať z hlavnej ponuky výberom položiek Select (Výber)None (Nič).

  • Môžete použiť aj klávesovú skratku Shift+Ctrl+A.

  • Okrem toho máte aj inú možnosť: v Editore výberu (Selection Editor), v Ponuke Kariet (Tab menu): Selection Editor (Editor výberu)None (Nič), alebo kliknite na symbol Zrušiť výber nachádzajúci sa v spodnej časti tohto dialógového okna.