4.4. Invert (Invertovať)

Príkazom Invert (Invertovať) obrátite výber aktuálnej vrstvy. To znamená, že obsah vrstvy, ktorý sa nachádzal mimo výberu sa bude nachádzať vo vnútri výberu, a opačne. Ak obrázok výber neobsahoval, príkazom vyberiete celú vrstvu.

Upozornenie Upozornenie

Nemýľte si tento príkaz s príkazom Invert colors (Invertovať farby).

4.4.1. Aktivácia príkazu

  • Tento príkaz môžete aktivovať z hlavnej ponuky výberom položiek Select (Výber)Invert (Invertovať).

  • Môžete použiť aj klávesovú skratku Ctrl+I,

  • alebo kliknutím na zodpovedajúci symbol v Editore výberu (Selection Editor)