4.13. Border (Obvod)

Obrázok 16.35. Príklad na tvorbu obvodu z výberu

Príklad na tvorbu obvodu z výberu

Obrázok s výberom

Príklad na tvorbu obvodu z výberu

Po aplikácii príkazu Select Border (Výber Okraj)


Príkazom Select Border (Výber Okraj) vytvoríte pozdĺž existujúceho výberu nový výber. Ako templát sa použije okraj aktuálneho výberu a okolo neho sa vytvorí nový výber. Do dialógového okna môžete zadať šírku okraja v pixloch alebo v iných jednotkách. Polovica nového okraja bude ležať vo vnútri výberu, polovica na jeho vonkajšej strane.

4.13.1. Aktivácia príkazu

  • Tento príkaz môžete aktivovať z hlavnej ponuky výberom položiek Select (Výber)Border (Obvod).

4.13.2. Popis dialógového okna Border (Okraj výberu)

Obrázok 16.36. Dialógové okno Border (Okraj)

Dialógové okno Border (Okraj)

Border selection by (Vybrať okraj)

Do textového poľa môžete zadať šírku okraja. Prednastavené jednotky sú pixly. Z rozbaľovacieho zoznamu však môžete vybrať aj iné jednotky.

Feather border (t. j. vyhladenie okraja)

Ak je táto voľba označená, okraj výberu bude vyhladený. Takto zíkate hladší prechod medzi výberom a okolím. Majte na pamäti, že na tento účel nemôžete použiť voľbu Feather Edges (Zaoblenie hrán).

Lock selection to image edges (t. j. výber uzamknúť k okraju obrázku)

Ak je táto voľba aktívna, okraj (obyčajne obdĺžnika) výberu ak je zarovnaný s okrajom obrázka ostáva nezmenený. Okolo starého sa nevytvorí žiadny nový výber.

Obrázok 16.37.  Výber s a bez aktivovanej voľby Lock to image edges

Výber obvodu s a bez voľby Lock to image edges

Výber obvodu s (v strede) a bez (vpravo) uzamknutia výberu.

Výber obvodu s a bez voľby Lock to image edges

Rovnaký výber vyplnený červenou.