4.2. Select All (Všetko)

Príkazom Select All (Všetko) vytvoríte výber do ktorého bude patriť všetko z aktuálnej vrstvy.

4.2.1. Aktivácia príkazu

  • Tento príkaz môžete aktivovať z hlavnej ponuky výberom položiek Select (Výber)All (Všetko),

  • alebo pomocou klávesovej skratky Ctrl+A.

  • Okrem toho máte aj inú možnosť: v Editore výberu (Selection Editor), v ponuke Kariet (Tab): zvolíte Selection Editor (Editor výberu)All (Všetko) alebo kliknite na symbol Select everything (Vybrať všetko) nachádzajúci sa v spodnej časti tohto dialógového okna.