4.16. Toggle QuickMask (Prepnúť rýchlu masku)

Týmto príkazom vykonáte to isté ako kliknutím na malé tlačidlo v ľavom dolnom rohu okna obrázka. Viď. Quick Mask (Rýchla maska)

4.16.1. Aktivácia dialógu

  • Tento príkaz môžete aktivovať z hlavnej ponuky výberom položiek Select (Výber)Toggle QuickMask (Prepnúť rýchlu masku).

  • Štandardná klávesová skratka je Shift+Q