3.21. Modules (Moduly)

Príkazom Modules (Moduly) môžete zobraziť ďalšie dostupné rozširujúce moduly. Na tomto mieste môžete vybrať, ktoré z nich použijete. Modulmi môžete ovplyvňovať také funkcie ako sú voľba farieb a zobrazenia. Zmeny, ktoré vykonáte pomocou správcu modulov, sa prejavia pri nasledujúcom spustení GIMPu. Tieto zmeny ovplyvnia funkčné možnosti GIMPu, napr. veľkosť pamäte a čas, ktorý program potrebuje na spustenie.

3.21.1. Aktivácia nástroja

  • Tento príkaz môžete aktivovať z hlavnej ponuky výberom položiek Edit (Upraviť)Modules (Moduly).

3.21.2. Popis dialógového okna Module Manager (Správca modulov)

Obrázok 16.23. Dialógové okno Module Manager (Správca modulov)

Dialógové okno Module Manager (Správca modulov)

V okne Module Manager (Správca modulov) sú zobrazené dostupné moduly.

Označením začiarkavacieho okienka v zozname modulov modul aktivujete. Pri opätovnom spustení GIMPu označené moduly načítate.

Rozdiely spoznáte iba ak modul skúsite použiť. Napríklad, na výber máte niekoľko možností ako určiť farby popredia a pozadia. Niektoré z týchto selektorov patria medzi moduly. Dostupné budú iba po ich aktivácií v správcovi modulov.

Obrázok 16.24. Príklad na moduly: Color selector modules

Príklad na moduly: Color selector modules

Color selector modul načítaný

Príklad na moduly: Color selector modules

Color selector modul nenačítaný


Pre načítané moduly platí, že informácie o zvolenom module sú zobrazené v spodnej časti dialógu.

V druhom stĺpci dialógu nájdete zobrazený popis jednotlivých načítateľných modulov. Pre všetky nenačítané moduly nájdete cestu umiestnenia modulov.

Zoznam modulov obnovíte kliknutím na tlačidlo Refresh (Obnoviť). Takto zo zoznamu odstránite moduly, ktoré sa už na disku nenachádzajú. Naopak, nové moduly do zoznamu načítate.