7.50. Layer to Image Size (Prispôsobiť vrstvu obrázku)

Príkazom Layer to Image Size (Prispôsobiť vrstvu obrázku) prispôsobíte rozmery vrstvy rozmerom obrázka. Obsah vrstvy sa v perspektíve obrázka nepresúva.

7.50.1. Aktivácia príkazu

  • Tento príkaz môžete aktivovať z hlavnej ponuky výberom položiek Layer (Vrstva)Layer to Image Size (Prispôsobiť vrstvu obrázku).