7.20. Podponuka Mask (Maska)

Obrázok 16.94. Podponuka Mask (Maska) v ponuke Layer (Vrstva).

Podponuka Mask (Maska) v ponuke Layer (Vrstva)

Podponuka Mask (Maska) v položke Layer (Vrstva) obsahuje príkazy pracujúce s maskou: vytvorenie masky, aplikovanie masky, odstránenie masky alebo konverziu masky na výber. Viď. časť Masky vrstvy (Layer Masks), kde nájdete viac informácií o maske vrstvy a ako ju používať.

7.20.1. Aktivácia podponuky

  • Túto podponuku môžete aktivovať z hlavnej ponuky výberom položiek Layer (Vrstva)Mask (Maska)