7.22. Apply Layer Mask (Použiť masku vrstvy)

Príkaz Apply Layer Mask (Použiť masku vrstvy) spôsobí splynutie masky s aktuálnou vrstvou. Informácie o priesvitnosti masky vrstvy sú prenesené do vytvoreného alfa kanála.Ak nie je prítomný, maska vrstvy je odstránená. Ak aktívna vrstva masku vrstvy neobsahuje, príkaz nie je aktívny, t. j. bude šedý. Viac informácií nájdete v časti Maska vrstvy.

7.22.1. Aktivácia príkazu

  • Tento príkaz môžete aktivovať z hlavnej ponuky výberom položiek Layer (Vrstva)Mask (Maska)Apply Layer Mask (Použiť masku vrstvy),

  • alebo z rozbaľovacieho zoznamu, ktorý otvoríte kliknutím na pravé tlačidlo myši na aktívnu vrstvu v dialógu Layers (Vrstvy).