8.3. Invert (Invertovať)

Príkazom Invert (Invertovať) invertujete farby všetkých pixlov a hodnoty jasu aktuálnej vrstvy. Je to niečo ako vytvorenie negatívu z obrázka. Tmavé oblasti obrázka sa zmenia na svetlé, a naopak, svetlé stmavnú. Odtiene farieb sa nahradia ich komplementárnymi farbami. Viac informácií o farbách nájdete v registri pod pojmom Color Model (Farebný model).

[Note] Poznámka

Tento príkaz môžete použiť iba pre obrázky vo farebnom priestore RGB a v škále šedej. Ak je aktuálny obrázok v režime indexovaných farieb, príkaz je šedý, t. j. neaktívny.

Upozornenie Upozornenie

Nezamieňajte si ho s príkazom Invert Selection (Invertovať výber).

8.3.1. Aktivácia príkazu

Tento príkaz môžete aktivovať z hlavnej ponuky výberom položiek Colors (Farby)Invert (Invertovať).

8.3.2. Príklad

Obrázok 16.121. Použitie príkazu Invert colors (Invertovať farby)

Použitie príkazu Invert colors (Invertovať farby)

Pôvodný obrázok

Použitie príkazu Invert colors (Invertovať farby)

Po aplikácií príkazu Invertovať.