6.12. Fit Canvas to Layers (Prispôsobiť plátno vrstvám)

Príkazom Fit Canvas to Layers (Prispôsobiť plátno vrstvám) prispôsobíte veľkosť plátna veľkosti najväčšej vrstve obrázka v oboch dimenziách, t. j. v šírke aj výške.

Keď vytvoríte nový obrázok, veľkosť plátna je definovaná ako veľkosť obrázka. Veľkosť ostáva nezmenená až kým nepridáte nové vrstvy. Ak pridáte vrstvu väčšiu ako plátno, viditeľná bude iba časť vrstvy s rovnakou veľkosťou akú ma plátno. Týmto príkazom zobrazíte celú vrstvu.

6.12.1. Aktivácia príkazu

  • Tento príkaz môžete aktivovať z hlavnej ponuky výberom položiek Image (Obrázok)Fit Canvas to Layers (Prispôsobiť plátno vrstvám).