2.10. Save a Copy (Uložiť kópiu)

Príkaz Save a Copy (Uložiť kópiu) neznamená to isté ako príkaz Save (Uložiť). S jednou výnimkou. Vždy sa pýta na meno súboru. Obrázok uloží do osobitného súboru ale nikdy nemení meno aktívneho obrázka ani ho nikdy neoznačí ako čistý. Výsledok: ak sa pokúsite obrázok vymazať alebo ukončiť GIMP, dostanete hlášku o tom, že obrázok je nečistý. Budete mať príležitosť obrázok uložiť.

Tento príkaz je celkom užitočný v prípade, keď potrebujete uložiť kópiu obrázka v aktuálnej podobe ale v práci chcete pokračovať na pôvodnom obrázku bez prerušenia.

2.10.1. Aktivácia príkazu

  • Tento príkaz môžete aktivovať z hlavnej ponuky výberom položiek File (Súbor)Save a Copy (Uložiť kópiu). Neexistuje žiadna prednastavená klávesová skratka.