2.12. Revert (Vymeniť)

Príkazom Revert obrázok znovu načítate z disku. Takto zobrazíte obrázok v takej podobe ako bol pred posledným uložením. Výnimkou býva situácia, keď vy sami alebo iná aplikácia obrázok upravila. V tomto prípade načítate obrázok s novým obsahom.

Upozornenie Upozornenie

Ak GIMP súbor vymení, aktuálne otvorený obrázok uloží a vytvorí nový. Je to z toho dôvodu lebo revertovanie obrázka sa nedá vrátiť späť. Všetky položky histórie sa vymažú. GIMP sa snaží ochrániť vás pred stratou výsledkov práce potvrdením vášho úmyslu obrázok revertovať.

2.12.1. Aktivácia príkazu

  • Tento príkaz môžete aktivovať z hlavnej ponuky výberom položiek File (Súbor)Revert. Neexistuje žiadna prednastavená klávesová skratka.