2.7. Open Recent (Otvoriť predošlé)

Príkazom Open Recent (Otvoriť predošlé) zobrazíte podponuku s menami súborov, ktoré ste v GIMPe nedávno otvorili. Jednoduchým kliknutím na meno súboru ho otvoríte. Ak obrázok nemôžete nájsť, pozrite sa do dialógu Document History (História dokumentov).

2.7.1. Aktivácia príkazu

  • Tento príkaz môžete aktivovať z hlavnej ponuky výberom položiek File (Súbor)Open Recent (Otvoriť predošlé).