2. Mriežky a vodítka (Grids and Guides)

Pravdepodobne sa vám už stalo, že ste chceli nejaký objekt umiestniť v obrázku na presné miesto, no myšou to šlo len veľmi ťažko. Oveľa lepšie výsledky dosiahnete použitím šípkových klávesov, ktoré objekt posunú o jeden pixel alebo o 25 pixlov, ak pri tom súčasne stlačíte kláves Shift). GIMP však disponuje aj ďalšími nástrojmi, ktoré vám prácu uľahčia. Sú to mriežky a vodítka (grids and guides).

Obrázok 12.27. Obrázky slúžiace ako príklady

Obrázky slúžiace ako príklady

2.1. Mriežka obrázka (The Image Grid)

Obrázok 12.28. Obrázok so štandardnou mriežkou

Obrázok so štandardnou mriežkou

Každý obrázok obsahuje mriežku. Mriežka je v obrázku prítomná vždy, ale štandardne nie je viditeľná. Zobrazíte ju z hlavnej ponuky výberom položiek View (Zobrazenie)Show Grid (Zobraziť mriežku). Ak chcete, aby mriežka bola v obrázku vždy zobrazená, označte voľbu „Show grid (Zobraziť mriežku)“ pod ponukou Image Window Appearance (Vzhľad okna obrázka) v dialógovom okne Preferences (Nastavenia). (Treba zdôrazniť, že nastavenia pre bežný a celo obrazovkový štandardný režim sa líšia.)

Štandardná mriežka pozostáva s vlasových krížov vzdialených od seba 10 pixlov vo vodorovnom aj zvislom smere. Štandardnú mriežku môžete nastaviť v dialógovom okne Nastavenia (Preferences), položka Default Image Grid (Štandardná mriežka obrázka). Ak chcete zmeniť výzor mriežky iba pre aktuálny obrázok, z hlavnej ponuky vyberte položky Image (Obrázok)Configure Grid (Nastaviť mriežku). Zobrazí sa dialógové okno Configure Grid (Nastaviť mriežku).

Obrázok 12.29. Rozdielny štýl mriežky

Rozdielny štýl mriežky

Mriežka môže byť nápomocná nielen pri posudzovaní vzdialeností, ale umožňuje aj presne zarovnávať objekty v obrázku. Prepínaním položiek hlavnej ponuky View (Zobrazenie)Snap to Grid (Pritiahnuť k mriežke) objekt pritiahnete k akejkoľvek čiare mriežky v presne určenej vzdialenosti. Prah vzdialenosti pritiahnutia môžete nastaviť v dialógovom okne Preferences (Nastavenia), položka Tool Options (Nastavenia nástrojov). Väčšina používateľov GIMPu je však spokojná s hodnotou 8 pixlov. (Treba pripomenúť, že pritiahnutie k mriežke funguje aj keď mriežka nie je viditeľná. Hoci nie je úplne jasné, prečo by ste to mohli potrebovať.)