8.13. Podponuka Components (Súčasti)

Týmto príkazom otvoríte nasledovné podponuky:

Obrázok 16.144. Podponuka Components (Súčasti)

Podponuka „Components (Súčasti)“

8.13.1. Aktivácia príkazu

Príkaz môžete aktivovať z hlavnej ponuky výberom položiek Colors (Farby)Components (Súčasti).