3. Čo sa stane po tom, ako ohlásite chybu

Vždy, keď ohlásite chybu, vaše hlásenie má nejaký Status, t. j. údaj popisujúci stav, v akom sa riešenie problému nachádza. Nasleduje popis možností pre Status a ich význam:

Unconfirmed (t. j. nepotvrdené)

Toto je počiatočný status hlásenia chyby, od času, kedy bola chyba ohlásená po čas, kedy hlásenie niekto prečítal a rozhodol, či sa skutočne jedná o chybu. Niekedy si vývojári nie sú istí a status ponechajú v stave Unconfirmed. V najhorších prípadoch sa stav nezmení aj rok a viac. Tento stav sa však považuje za zlý signál a nestáva sa to často.

New (t. j. nový)

To znamená, že vaša správa bola niekym prečítaná a považuje sa, aspoň pre tento moment, za ohlásenie skutočnej chyby. Neznamená to však, že teraz sa na tom bude horúčkovito pracovať: niektoré hlásenia, najmä žiadosti o vylepšenie, môžu pretrvávať v nezmenenom stave dlhú dobu, kým ich niekto zapracuje do programu. Naopak, niektoré chyby sú opravené v priebehu niekoľkých hodín od nahlásenia.

Assigned (t. j. pridelené)

V tomto stave bol problém pridelený určitej osobe a tá súhlasila. Neznamená to však, že táto osoba skutočne niečo s problémom urobí. Svojim spôsobom to znamená skoro to isté ako New.

Reopened (t. j. znovu otvorené)

Tento stav znamená, že problém už niekedy bol riešený a zdal sa byť vyriešený (t. j. ukončený). Teraz však prišli nové informácie, ktoré problém znovu otvorili: najčastejšie sa to stáva v situácii, keď počiatočné riešenie problému nefungovalo dostatočne.

Needinfo (t. j. potreba nových informácií)

Toto je situácia na ktorú by ste mali reagovať. Znamená to, že ste v hlásení neposkytli dostatok informácií. Vo väčšine prípadov sa vo veci nebude konať, kým nedodáte potrebné informácie (budete musieť pridať nejaký komentár). Ak uplynie príliš veľa času bez toho, aby ste potrebné informácie dodali, vaše hlásenie môže byť ukončené v stave Incomplete (t. j. nekompetné).

Resolved (t. j. vyriešené)

V tomto stave sa nachádza hlásenie vtedy, keď vývojári riešenie problému považujú za ukončené. Ak nesúhlasíte, môžete prípad otvoriť opätovne. Keďže však nikoho nemôžete do niečoho tlačiť proti jeho vôli, takto by ste mali konať iba v nutných prípadoch. Chyba môže byť opravená viacerými spôsobmi. Nasleduje zoznam možností pre Resolution a ich význam:

Fixed (t. j. opravené)

Hlásenie chyby sa považuje za oprávnené. GIMP bol upravený a chyba sa považuje za opravenú.

Wontfix (t. j. nedá sa opraviť)

Vývojári súhlasia s tým, že hlásenie chyby bolo oprávnené. Oprava chyby by však vyžadovala príliš veľa úsilia a výsledok by nestál za tú námahu.

Duplicate (t. j. duplikované)

To znamená, že rovnakú chybu už niekto pred vami nahlásil. Ak vidíte toto hlásenie, vidíte aj kurzor nastavený na predchádzajúce hlásenie, v ktorom nájdete mnoho užitočných informácií.

Notabug (t. j. nejedná sa o chybu)

To znamená, že popísané správanie sa programu v určitých situáciách je zámerné. Vám sa môže zdať, že je to chyba (a mnoho ľudí by s vami súhlasilo) ale program pracuje tak, ako bol zámerne naprogramovaný. A vývojári to nechcú zmeniť.

NotGnome (t. j. nie je to Gnome)

Hlásenie chyby je oprávnené ale chyba sa nedá opraviť úpravou GIMPu. Tento výsledok môže byť spôsobený chybami v operačnom systéme, v správcovi okien alebo knižniciach na ktorých je GIMP závislý. Niekedy je potrebný ďalší krok a to: vyplniť hlásenie o chybe pre softvér, ktorý je skutočne chybný.

Incomplete (t. j. nekompletné)

Hlásenie o chybe neobsahuje dostatok informácií aby sa začalo na chybe pracovať. Oznamovateľ nereagoval na požiadavku o viac informácií. Hlásenie býva zvyčajne otvorené najmenej mesiac alebo dva, kým sa týmto spôsobom uzavrie.

Invalid (t. j. neplatné)

Niekedy sa udeje niečo so samotným hlásením chyby: najčastejšie sa stáva, že oznamovateľ poslal rovnaké hlásenie niekoľkokrát. (Môžu to spôsobovať aj chyby v niektorých webových prehliadačoch.) Aj hlásenia chýb, ktoré nesprávne popisujú správanie sa programu, môžu byť uzavreté ako neplatné.

[Note] Poznámka

Ak s riešením nebudete spokojný, ešte vždy môžete pridať k veci svoj komentár. Každý komentár k ohláseniu chyby, či už vyriešený alebo nie, spôsobí zaslanie emailu do mailingového listu pre GIMP. Prinajmenšom ten email uvidia vývojári. To však neznamená, že naň budú reagovať.