12.5. About (O programe)

Príkazom About (O programe) zobrazíte okno About (O programe), v ktorom nájdete informácie o verzii GIMPu a o autoroch programu.

12.5.1. Aktivácia príkazu About (O programe)

  • Tento príkaz môžete aktivovať z hlavnej ponuky výberom položiek Help (Pomocník)About (O programe)

12.5.2. Popis dialógového okna

Obrázok 16.211. Dialógové okno About (O programe)

Dialógové okno About (O programe)

Tlačidlom Credits (Poďakovanie) otvoríte zoznam autorov GIMPu, čo sa týka programovania, grafiky a prekladov rozhrania.

Licencia (Licence) vysvetľuje, ako môžete licenciu získať.